– Det har vært en utfordring å få SLT-tjenesten i Søgne til å fungere. Dette er det viktigste samarbeidet mellom politi og kommune, forklarer Pedersen.

Hvorfor det ikke har fungert like godt som det gjør i andre kommuner, vet han ikke.

– Jeg har ikke svar på hvorfor det ikke fungerte. Men det som er viktig, er at dette er en funksjon som blir plassert så nærme beslutningsmydighetene som mulig. Slik at han eller hun får nødvendig gjenomslagskraft på det hun eller han ser nødvendig, påpeker lensamannen videre.

Kommunen jobber i disse dager med å ansette ny SLT-koordinator. SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

– Prosessen med å ansette ny koordinator er i gang. Jeg håper det blir en rask og grei organisering. Det er en sentral part i forebyggende arbeid, påpeker han videre.

Lensmannen understreker at det er svært viktig å få dette til å fungere, da koordinatoren er en person som har oversikten i kommunen og kan formidle hvor de ønsker mer tilsyn fra politiet. Samtidig sørger SLT-koordinatoren for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

Presenterte

Dette utdypet Pedersen til Budstikka etter at han for kommunestyret torsdag ikke la skjul på problematikken. Politiet presenterte da den nye nærpolitireformen.

– Nærpolitireformen har et enkelt budskap. Norsk politi skal bli bedre i alt og trygge folks sikkerhet i hverdagen. Å styrke samarbeidet mellom politi og kommune en av de viktigste momentene i hele reformen, sa han til kommunens folkevalgte.

– Søgne kommune som har primæransvarer for innbyggerne i Søgne kommune. Det gjøres mye bra forebyggende i kommunen og vi møter motiverte medarbeide i kommunen som ønsker å gjøre en god jobb, sa han og tok opp problemstillingen med SLT-funksjonen.

For langt nede i organisasjonen

På spørsmål fra politikerene om hvorfor han tror andre kommuner har vært med vellykket på akkurat dette, svarte han at det både er en system- og personutfordring.

– Den som skal bekle stillingen må være en person som ikke er så redd for å trå i salaten og si det han mener, sa Pedersen om personutfordringen.

Ordfører Astrid Hilde poengterte at dette ikke er en kritikk av den som har vært SLT-koordinator i Søgne.

– Hun har gjort så godt hun kan, sa Hilde. Hun mener også at det har vært et problem at koordinatoren har sittet for langt nede i organisasjonen til å få gjennomslagskraft.

– Vi er nødt til å få det til å fungere et annet sted i organisasjonen. Her er det forskjellige løsninger, SLT-koordinatoren kan fortsette i kultur. Men det har vi sett at ikke virker. Ellers så kan han bli plassert i det psykososiale teamet, eller få en administrasjon stilling i staben et sted. Problemet har vært at koordinatoren har sittet for langt nede i organisasjonen til å få gjenomslag eller pondus, utdyper Hilde til Budstikka i etterkant av møtet.