I følge den britiske luftforsvarseksperten Jon Lake er disse flyene best til operasjoner i Afghanistan og Irak og er lite egnet til å forsvare norsk territorium. I forhandlingene har amerikanerne bukta og begge endene og vil kunne presse prisen opp. De har også fullstendig kontroll over teknologien som skal utvikles i flyene.

Flykjøpet betyr oppgivelse av det nasjonale forsvaret som blir lagt i hendene på USA. Aftenposten kommentator skrev at dette er AAS, Amerikansk Alt Sammen.

Kjøpet er en gavepakke til den amerikanske imperialismen og våpenprodusenten Lockheed Martin som også lever av å produsere klasebomber.

Ved å stemme for dette kjøpet, er ”sosialistene” i Arbeiderpartiet og SV ansvarlig for denne skandalen. Før første verdenskrig stemte sosialistpartiene sammen med de borgerlige partiene for krigsbevilgninger i sine nasjonale parlamenter, noe som førte til opprustning på begge sider av fronten og som til slutt kastet verden ut i en ødeleggende krig. ”Ministersosialisme” ble dette kalt. Aps og SVs politikk i den rød-grønne regjeringa er ”ministersosialisme”.

Ut i fra Norges behov trenger vi verken JSF eller JAS Gripen. Norge kan uansett ikke vinne en luftkamp med stormaktene i nordområdene. Om vi bruker noen av de tiltenkte milliardene til å bygge opp et høyteknologisk, missilbasert luftforsvar som skal operere desentralisert og knyttet til hærstyrkene, får vi 100 ganger mer luftforsvar - for samme kostnad. Det vi trenger i lufta er overvåkningsfly, som Orion-flya, samtidig som Luftforsvaret sine radarstasjoner for luftovervåking og kystradarstasjonene skal være operative.

Partiet Rødts krav er derfor at Stortinget skrinlegger jagerflykjøpet og starter en prosess med å omforme militærapparatet slik at det kan tjene forsvaret av norsk territorium