Vi gratulerer Grethe Larsen fra Songdalen som for andre gang er kåret til månedens poet på Diktkammere.no.

Diktet heter Grønn golf

Just attenlappen rykfersk i lommafarens bruktbilgrønn golf

duft av Boss og nervøs gledeklamrer seg til rutasiler som tynne elver

ho i passasjersetettung sminketynn kroppsprayer bodymist mot halsenakkurat som sweet mint sier homens doggen rennerog fire hjulsuger asfalt i passe hastighet

ord uten feste virvler mot frontrutaden yre kjensla likt fordelt

kvelden skjærer seg innover salte himlerøde skogholtover en grønn golfog han er attenho litt yngreog høsten slamrer lett våraktigmot kroppene

ordspill3

Her er juryens kommentar:

Dirrande ungdomÅ vera sjef i eige liv. Det er ein sterk lengt ein har lenge før ein vert 18 og køyreklar. Det er i den perioden av livet at diktlæraren, kikka ut frå skulestova, og skreiv:

eg eringentinger som meg

for å understreka denne doble kjensla av å vera eit null og unik. Men når ein har fått lappen og angar av Boss, då er ein sjef. Litt nervøs, ja, jau. Men når ein som i dette diktet har fått låne far sin bil, og i tillegg har fått med seg ei jente. Og begge er yre. Då!

Ho er så tungt sminka at kroppen verkar tynn. Han er så nettopp og nyleg komen inn i alt, at språket så vidt kan halda han samla inne i dette diktet som raser bortover vegen. Ein veg der orda har dårleg veggrep og til og med hausten har køyrt inn på så underleg humpete vegar at den har noko våraktig over seg. Me veit på ein måte korleis det går. Dei to i den grøne Golfen aner ikkje kva som ventar dei. Og diktet fangar alt dette i sitt suverene avslutningsparadoks:”høsten slamrer lett våraktig / mot kroppene”.

Me dirrar med i livets karosserivibrasjon, og me i juryen løfter med eit felles grep bilen med ho og han inni, opp og inn blant månadens dikt frå 2015.

For juryen,Helge Torvund

Diktkammeret er nettsted og forum på Internett for diktskriving.

Det startet i januar i 2001 som en del av Dagbladets litteratursatsing og ble raskt et populært tilbud til de som var opptatt av å skrive dikt. Gjennom de årene Diktkammeret har eksistert har månedens poet blitt kåret av en fast jury.

Diktkammeret har også en etablert poet som har fungert som diktlærer og med jevne mellomrom kommenterer diktene som legges ut. Helge Torvund har fungert som diktlærer med noen avbrudd siden oppstarten. Det er verdt å merke seg at mange av deltakerne på Diktkammeret har debutert med bok i løpet av de årene det har eksistert.

Siden 1. april 2015 har Diktkammeret fungert gjennom folkefinansiering, uten støtte fra Dagbladet, og fra 1. september 2015 som et selvstendig nettsted på www.diktkammeret.no (KILDE: Wikipedia)

Mer om Diktkammeret leser du