Arkeologiske funn på stedet i 1991

En høstdag i 1991 snublet to skoleelever i Søgne over deler av et vikingsverd da de gikk og plukket poteter på jordet til læreren sin. Funnet ble gjort ved Stokkeland bru. Sverdet skapte stor oppmerksomhet lokalt, men lite ble gjort i etterkant. Nå startet imidlertid arkeologiske utgravinger 29. april. Utgravningsarbeidet vil pågå i ti uker og opptil ni arkeologer vil være i sving.

Arkeologisk blogg

Kulturhistorisk museum legger vekt på formidling av utgravningsresultater, kunnskap om forhistorien og arkeologiske arbeidsmetoder. I forbindelse med utgravingene har det blitt opprettet en blogg, der det vil bli lagt ut funn i området.

Om prosjektet

Det foreligger nå en godkjent reguleringsplan som regulerer ny bru over Søgneelva. 1. byggetrinn omfatter erosjonssikring av begge sider av Søgneelva. Videre utbygging vil skje når prosjektet er finansiert. Den største delen av erosjonssikringen kommer som følge av funn av kvikkleire i området.

Pressemelding

Området ved Stokkeland bru hvor det gjøres arkeologiske utgravinger Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen
Prosjekt Stokkeland bru inkluderer også ny og bedre veg gjennom området. Rød markering viser nåværende veg. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen