Det er skremmende at en person konflikt mellom disse to er blitt behandlet slik det er fremstilt i pressen.

Slik jeg ser konflikten utenfra har ordføreren behandlet saken særs dårlig.

Ordføreren er som kjent advokat. Hun burde ha vist (selv om hun er ny i politikken) at alle politikerne inklusiv henne har arbeidsgiver ansvar også for rådmannen.

Hovedoppgaven for en rådmann er å holde orden på økonomien i kommunen .Det har rådmannen i Søgne klart på en glimrende måte.

Politikerne har ved ansettelse av rådmann gitt han en stillings instruks. Skulle politikerne mene at rådmannen har godt over sine fullmakter eller gitt han for frie "tøyler "bør de endre instruksen slik at instruksen ikke kan misforstås .

At ordfører tar opp i et lukket formannskapsmøte en så alvorlig sak uten at andre politikere var orientert er svært betenkelig. Burde hun ikke på forhånd sjekket om hun hadde flertall for sine ønsker om å fjerne rådmannen.?

Når dette ikke gikk ble hun sykemeldt.

Det som er skremmende er at det lekkes fra et lukket formannskapsmøte til pressen. Politikerne har skrevet under på taushetsplikt . En kan spørre seg hvem står bak lekkasjen til pressen.

Jeg tar ikke stilling i personkonflikten men...

 Rådmannen er også et menneske og har familie.

Politikerne og pressen har et stort ansvar i denne saken. Husk det kan gå en grense også for dem ikke bare ordføreren.