DNK: For menighetene Søgne, Greipstad og Finsland har ikke den nye muligheten for å melde seg ut digitalt fått store konsekvenser.

Solveig H. Bentsen ved Søgne menighetskontor sier at det har ikke ført til flere utmeldelser i Søgne. Tvert i mot har de fått to innmeldinger via den digitale selvbetjeningsløsningen, og en utmelding.

Fra Greipstad menighetskontor som også betjener Finsland menighet er status fire utmeldelser siden selvbetjeningsløsningen ble iverksatt. Der er det fire som har meldt seg ut i 2016.