Grunneier Ellen og Leif Salthaug må rive deler av bryggen på Ballerholmen før 29. februar. Høllefjorden Båtforening ønsker å inngå en avtale med grunneierne om bruken av anlegget. Kommunen står på sitt og varsler tvangsmulkt.

Av Per Inge Molvik

Kommunen har pålagt grunneierne å fjerne leveggene med presenning på brygga på Ballerholmen. Videre krever kommunen at det settes opp skilt som sikrer allmennheten adgang til de nye bryggene.

Dette stadfestet planutvalget i et vedtak februar i fjor. Nå ber både grunneiere og båtforeningen at saken kommer opp for det nye plan- og miljøutvalget.

Leder av plan-og miljøutvalget, Torfinn Kleivset (KrF), sier det er gjort et vedtak i saken. Han tviler sterkt på at saken vil bli behandlet på nytt. Politikerne har konkludert at de ikke ønsker næringsviksomhet på Ballerholmen.

– Vedtaket står fast, og jeg vil ikke anbefale at saken kommer opp til ny politisk behandling, sier Kleivset som representerer KrF, og som ofte sitter i vippeposisjon i slike saker.

– Men har det noe i si at grunneier vil samarbeide med Høllefjorden Båtforening om næringsvirksomhet?

– Vi ønsker ikke næringsviksomhet i området, det skal være for allmennheten. Båtforeningen må gjerne være der, men grunneier må rive det som er satt opp ulovlig, sier Torfinn Kleivset.

Bygg

Høllefjorden Båtforening innledet et leieforhold på Ballerholmen på 80-tallet, og har siden bygd ut jevnt og trutt. Idag er brygga på 100 meter med to bygg med faste vegger, tak av presenning og et toalettbygg. I tillegg har Høllefjorden Båtforening anlagt sandstrand og laget plattinger.

Samarbeid

En søknad om å få godkjent byggene ble avslått i planutvalget 14. februar i fjor, og samtidig ble det vedtatt at leveggene måtte rives. Vestre del av brygga fikk dispensasjon under forutsetning av at allmennheten sikres adgang.

Nå krever arealenheten i Søgne kommune at Høllefjorden Båtforening/grunneier setter opp skilt som viser at bryggen er for allmennheten. Det er verken grunneier eller Båtforeningen med på. Grunneierne skriver følgende i søknaden:

« Vi som grunneiere er ikke interessert i i skilting for allmennheten. Dermed blir vi etter gjeldene vedtak stående igjen med en holme uten bygg og med brygge av redusert størrelse».

Nå håper de at Søgne kommune vil være med på en utvikling og profilering av Ballerholmen til beste for Høllefjorden Båtforening og den videre bruken av anlegget. I følge brevet til plan- og miljøutvalget datert 30.01.08, har grunneier planene for området klare.

Men lite tyder altså på at saken kommer opp på ny. Nå krever kommunen at tiltakene fjernes før 29.02.08. Hvis ikke utbygger opprettholder fristen vil kommunen innføre tvangsmulkt og eventuelt få bistand fra politiet for å fjerne «byggene», slik plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel til.