Flertallet vil utrede Blørstad-krysset

Stemte mot: Svein Høiland (H) stemte mot tilførselsveien på Blørstad-Tredal. Her sittende i midten sammen med Lillian Daasvand (H) og Stanley Tørressen (H). Foto: Signe Marie Rølland