Hydrolog ved NVE, Eirik Holmquist (t.v.) sier det ventes at vannstanden i Mandalselva og Audna skal falle nærmeste dagene, men at det samtidig kan gå en stund før det igjen blir normal vannføring for årstiden. Bildet er tatt etter storflommen i 2017. Hydrolog ved NVE, Eirik Holmquist (t.v.) sier det ventes at vannstanden i Mandalselva og Audna skal falle nærmeste dagene, men at det samtidig kan gå en stund før det igjen blir normal vannføring for årstiden. Bildet er tatt etter storflommen i 2017. Foto: Arkivfoto/Petter Emil Wikøren

Forventer lavere vannstand i elvene