Suksess som selvstendig

F.v. Marie Larsen, Lars Kristian Larsen og Sølvi Olsen. Foto: Yngvil Granly