MANDAL Brannvesen Sør avdeling Mandal har rykket ut til Ytre Sandgate etter meldinger om mulig pipebrann. Meldingen kom klokken 17.30 torsdag.