Et nytt barometer som lanseres av kommunalminister Jan Tore Sanner skal vise effektiviteten innen de tre største sektorene — barnehage, grunnskole og pleie og omsorg - i alle norske kommuner, melder NRK onsdag kveld .

NTNUs Senter for økonomisk forskning har på bestilling fra Sanner utviklet et verktøy for å beregne kommunenes effektivet. Tjenesten skal ifølge NRK offentliggjøres torsdag morgen, og da skal alle kunne gå inn på kommunedata og sjekke sin kommunes effektivitet - og ikke minst sammenlikne med andre.

– Dette er et verktøy som kan brukes for å se hvordan kommunene bruker ressursene sine og hvor gode de er. De kan også lære av kommuner som driver mer effektivt, sier Sanner til NRK.

Mandal på topp

Ifølge analysen er Mandal kommune blant de aller mest effektive i landet. Mandal deler førsteplassen med storkommunene Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Hensikten med barometeret er ifølge Sanner at like kommuner skal kunne sammenlikne seg med hverandre. Han mener det er milliarder å hente i effektiv kommunedrift.

Får reformkritikk

Barometerlanseringen møter ikke begeistring hos alle. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier til NRK at hun mistenker dette for å være et desperat forsøk fra Sanner på å blåse liv i kommunereformen.

– Effektivisering er viktig, men vi har kommunalt selvstyre og kommunene kan selv ta jobben med effektivisering, sier Arnstad til NRK.

Sanner svarer imidlertid at dette har lite med kommunereformen å gjøre, og at hensikten blant annet er å få opp effektiviteten for å møte voksende velferdsutfordringer.

– Derfor reformen ble sparket i gang

Ordfører Alf Erik Andersen (Frp) synes det nye barometeret er hyggelig lesning.

alf_erik_andersen.jpg

– Vi får full score på alle de tre sektorene som er målt. Det som er felles for alle kommunene i toppen er at de er tett befolket med små arealer og små distanser mellom tjenestene. Mandal, som er relativt liten i areal, og tett befolket, har stort potensial til å drive kostnadseffektivt, sier han til Lindesnes.Det viser seg også at flere av de som scorer dårligst er kommuner med stort areal og få innbyggere.

– Så det er ingen tvil om at de som er vinnere i en kommunereform, er de som er lite effektive og som kan slå seg sammen med de effektive, sier Andersen.

– Det var derfor hele reformen ble sparket i gang, sier han.

Driver kostnadseffektivt

Ordføreren skryter av jobben som blir gjort av administrasjonen og rådmannens stab i Mandal.

– Mandal scorer igjen høyt på målinger som går over hele Kommune-Norge, sier han.

– Men målingen sier lite om kvaliteten på tjenestene?

– Den viser først og fremst at det drives effektivt. Men de siste årene har Mandal blitt nummer to, fem og seks på Kommunebarometeret, som går på tjenestetilbudet. Det gir kombinasjonen kostnadseffektivt og gode tjenester. Det er vanskelig å få frem noe konkret om servicegraden, men på brukerundersøkelser scorer Mandal godt, og det er ingen indikasjoner som sier at det tilbys dårlige tjenester fordi kommunen drives effektivt, sier han.