I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,97 kroner per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 2,80 kroner.

Mandagens snittpris per kWh er 45,8 øre høyere enn søndag og 60,006 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 2,80 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 70,8 øre høyere enn søndag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge vært 3,63 kroner.

Minsteprisen blir på 1,43 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00.