Italiensk økokrim har beslaglagt over 779 millioner euro fra overnattingsformidlingen Airbnb, som anklages for skatteunndragelse.

Beslaget – som tilsvarer drøyt 9,2 milliarder kroner – ble beordret av påtalemyndigheten i Milano. De anklager nettstedet for ikke å ha samlet inn skatt på utleiernes inntekter mellom 2017 og 2021. I et sammendrag av anklagene hevdes det at Airbnb ikke har samlet inn den påkrevde skatten på 21 prosent på inntekter fra korttidsutleie.

Selskapet sier det er «overrasket og skuffet» over beslaget. Airbnb sier de har vært i en aktiv dialog med italienske skattemyndigheter siden juni for å lese.

– Vi er trygge på at vi har opptrådt i tråd med loven og vil holde våre rettigheter i hevd i denne saken, heter det in uttalelse fra selskapet.

Airbnb sier de har klaget inn en lovendring fra 2017 som pålegger formidlere av korttidsleie å kreve inn skatten. EU-domstolen fastslo i 2022 at EU-landene kan pålegge formidlingsplattformer som Airbnb å gjøre dette.