Flere eldre og færre barn – slik forbereder kommunen seg

foto