Disse overtar hvis kommuneledelsen blir rammet av korona

foto