Har sendt forslag til detaljregulering av nye E 39 til Lyngdal