Kom unormalt mye nedbør: På ett døgn kom vi halvveis til normalen for hele måneden