Vedtok havneavtalen mellom Lindesnes og Kristiansand

foto