Millionanbud-saken: – Det kan fort bli fremstilt som at vi er kyniske eller for rasjonelle

foto