Vedum varsler stramme tøyler i neste års statsbudsjett

foto