Søgne vant komfortabelt 28-23 mot voll i Tinntjønnhallen på søndag.