- Dette er bare trist og leit. Her må noen ha sett noe. Og kan fortelle hvem det er, sier Otto Eriksen i Haugenparkens venner etter at vandaler har vært på ferde og ødelagt Gråtass. Traktoren er en gave sjenket parken og bygdas befolkning av Toralv og Anne Marie Øydne Pettersen. Nå er traktoren et sørgelig syn der den står.

- Vi kan ikke ha det slik, fastslår Eriksen. Det er vi så hjertens enig med han i. Meld fra om du har sett noe i sakens anledning.