Programmering som valgfag er et prøveprosjekt på tre år, og en del av regjeringens realfagsatsing. 53 kommuner fra hele landet deltar, Songdalen er eneste kommune i Vest-Agder. Skolene får støtte fra Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen. Regjeringen har satt av 15 millioner kroner over tre år til forsøket.

Valgfaget programmering er inndelt i to hovedområder, modellering og koding.

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

* Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder.

* Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse.

* Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode.

Koding

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

* Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert.

* Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon.

* Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter.

* Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.

Besøk av Stortingsrepresentant

Tirsdag ettermiddag fikk elevene på programmering valgfag besøk av Stortingsrepresentant Norun Tveiten Benestad (H).

–Valgfaget er en del av det å styrke realfaget i skolen. Vi er på mange måter en teknologiregion. Her får elevene mulighet til å jobbe strukturert samtidig som de lærer seg kreative problemløsningsmetoder, sier Benestad. Stortingsrepresentanten er opptatt av at vi her på Sørlandet må bli flinkere til å hente ut vår andel av de nasjonale ressursene.