Politikerne utsatte Pålsnesplanen til 16. april. Den omstridte gang- og sykkelveien kan havne i Langenshagen.

Spørsmålet er hvor gang- og sykkelveien skal gå. I tidligere planer skulle denne gå til riksvei 456 gjennom Nodenes. Fylkesmannen har forlangt at denne står på plass før nye boliger kan tas i bruk.

– Dette blir fryktelig dyrt. Vi gikk for å foreslå en gang- og sykkelvei til Langeneshagen. Jeg kom med flere provoserende forslag for å starte en debatt om dette, men dette forslaget fra Høyre kunne vi gå for, sier Kleivset.

Målet med å legge gang- og sykkelveien i en annen trase enn langs kjøreveien, er å gjøre det rimeligere og få en løsning som rammer færrest mulig grunneiere.

Nå skal politikerne i møte med Fylkesmannen og vegvesenet om de nye veiløsningene. Når dette er gjort skal saken endelig behandles i plan- og miljøutvalget 16. april.

Torfinn Kleivset ledet an plan- og miljøutvalget under befaringen på Pålsnes i dag. Foto: Per Inge Molvik.