Tre mindreårige gutter i tillegg til en 12-år gammel gutt som tidligere

ble pågrepet av politiet har erkjent å ha skutt med softgun-pistol mot

buss og taxi.

– Vi har hatt dem inne til samtale og de har erkjent det som skjedde.

Det kan virke som dette er en spenningsaktivitet som de ikke har

forstått konsekvensen av. Etter konstruktive samtaler med guttene og

deres foresatte, tror vi at dette vil ha en preventiv virkning, sier

politioverbetjent Jan Ove Thorsen og tilføyer:

– Vi har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, og siden dette er

mindreårige ville det heller ikke fått noen straffeforfølgelse. Det

viktigste er at det ser ut som vi har fått tak tak i dette og at

guttene har forstått at slikt får konsekvenser.

Noe skyting med softgun på busser og taxi. Vi har hatt inne tre

mindreårige gutter, tidligere ble en 12-åring pågrepet. De har erkjent

det som skjedde. Det gikk på spenning og de har ikke helt forstått

konsekvensene. Det har vært konstruktive samtaler med guttene og deres

foresatte.

– Vi har ikke mottatt noen anmeldelse. Det virker som vi nå har fått tatt tak i dette, sier politioverbetjent Thorsen.