Om et par år flytter Songdalens ansatte inn i nytt rådhus. Politikerne vedtok enstemmig i går at man går for å leie i stedenfor å eie. Ordfører Johnny Greibesland takket hver enkelt av kommunestyremedlemmene for enstemmig vedtak og hadde følgende kommentar representanten fra Kruse Smith: - Gå hjem og hent brøyten.

Mer dialog

Cecilie Lønn representerte foreldrene og utfordret politikerne, da spesielt orføreren til å komme med forklarende svar på innsendte spørsmål. Mange Rosselandsforeldre og barn var møtt opp for å se politikerne inn i hvitøyet.

- Hvis ikke vi gjør noen grep vil vi havne på Robeklista og da får vi ingenting vi skulle ha sagt. Dette må vi unngå, forklarte Greibesland (Sp).

På spørsmål om pris måtte ordføreren medgi at de ante ikke pris på ny skole på Birkeli. Men, bekreftet at det er satt av 400 000 til et forprosjekt.

- Jeg har fått noen mailer at vi er lamme og uten følelser, det er ikke slik det er. Vi vil virkelig forsøke å samarbeide og få til noe, men det er veldig vanskelig med de rammene vi har å forholde oss til, beklagte ordfører Johnny Greibesland.

Representant for foreldrene, Cecilie Lønn oppfordret politikerne til å være mer åpne.

- Uten god skole raser det hele sammen, alle uansett ressurser trenger en god skole for å få best grunnlag for å komme videre i livet. Og vi ønsker en bedre dialog, følelse av hemmeligheter skaper ikke tillit, fikk politikerne i klartekst fra Lønn.

Hun inviterte flere politikere til å si noe, og Olly Kristensen (Ap) kunne komme med følgende melding:

- Jeg er ikke enig med Johnny Greibesland i alt . Men, jeg oppfordrer alle til å komme tilbake senere når saken behandles, for vi i Arbeiderpartiet har en annen løsning, meddelte Olly Kristensen.

- Og det er? spurte Lønn.

- Vi foreslår i kveld å legge ned ungdomstrinnet på Finsland skole, formidlet Kristensen.

Resultat

Flertallsforslaget fra styringsgruppen om å opprette dagens skolestruktur fikk alle stemmene til Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Høyres gruppe ble alene om å flytte elevene midlertidig til Tunballen og Arbeiderpartiet ble alene om å legge ned ungdomstrinnet på Finsland skole.

- Jeg synes forslaget har noe for seg, men synes ikke det er aktuelt akkurat nå. Det er noe vi eventuelt må komme tilbake til, var Solveig Nordkvist (H) sin kommentar til Ap sitt forslag.

Olly Kristensen (Ap) lanserer partiets forslag. Nedleggelse av ungdomstrinnet i Finsland. Patricio Silva til høyre og Cecilie Lønn til venstre, begge foreldrerepresentanter.