Investeringsbudsjettet i Songdalen er klart for politisk behandling. Rådmann Vidar Skaaland legger i dag fram sitt forslag for formannskapet. Finsland skole kan se fram til byggestart av kulturfunksjon og nødvendige ombygginger, Rosseland skole blir redusert til et forprosjekt fram mot 2010.

Skisseprosjektet til Finsland skole med kulturfunksjon og nytt bibliotek er så godt foreslått og gjennomarbeidet, og i tillegg vil ha en så vesentlig betydning for Songdalens øvre bebyggere at rådmannen anbefaler i sitt forslag til politikerne å gå inn for dette med full styrke.

Rådmannen erkjenner at det er mange behov som oppleves som svært nødvendige, ikke minst ny idrettshall i nedre del av kommunen, og ny skole som favner Rosselandsområdet.

– Under skolestrukturdebatten i 2002 ble det vedtatt å legge ned Stokkeland skole og at det skulle bygges ny skole på Birkelid. Det jeg kan se av behov i forhold til antall barn i dette området, så er dette først høyaktuelt om seks-syv år. Ut fra dette velger jeg å anbefale et forprosjekt som ser på gode og mulige løsninger når vi kommer framover mot 2010, sier rådmann Vidar Skåland.

Fagermoen

– Det vil skje en del med Fagermoen, og her må det planlegges nøye og balansere det ene mot det andre. Tidligere vedtatte tilskudd på 35 millioner er for lavt, men vi må se på muligheter og løsninger som kan gi en rimeligere pris enn de 82 millionene vi har fått stipulert prisen til i dag, fortsetter Skåland.

– Her er flere hensyn å ta, mulige løsninger som kan redusere kostnad, så her er det viktig å jobbe raskt videre med prosjektet. Det er blitt sagt at balansekunst er en rådmanns paradegren, og det må jeg si meg enig i, sier rådmannen som regner med stor politisk oppmerksomhet rundt forslagene sine som han legger fram for formannskapet i dag.

Eiendomsskatt

Rådmann Vidar Skåland har også våget hånden inn i vepsebolet og summer om eiendomsskatt. Dette foreslår han innført allerede fra 2008.

– Ordføreren Greibesland har uttalt at dette formannskapet og deretter kommunestyre vil nok bli de mest markante i hans tid som ordfører, forteller Skåland med litt munter iver i stemmen.

Vedtakene som fattes nå i februar vil få konsekvenser for svært mange songdøler framover, både med tanke på tilbud innenfor skole, idrett og kultur, samt hvorvidt de må støtte til med eiendomsskatt i framtiden.

Lite og gammelt: Hvis ikke rådmannens forslag til investeringsbudsjett får flertallpolitisk motstand kan biblotekar Karin Irene Røch begynne å glede seg til nye og moderne biblioteklokaler i Finsland.