Mangler fremdeles millionbeløp for å få ny hall: – Kjenner at det haster

Arild Osestad (foran) og Kurt Vik (til høyre) er med i komiteen som nå jobber intenst med å samle inn nok midler til å realisere den nye flerbrukshallen på Vigeland. Frode Simonsen fra Spar Vigeland har bidratt med 100.000 kroner, og komiteen håper flere vil følge i hans fotspor. Foto: Idar H. Lamo