MANDAL: Mandal Byselskap ønsker å ta initiativ til å hedre den store forfatteren Kjell Askildsen ved å kalle opp en plass i byen etter ham.

— Kjell Askildsen er en internasjonalt anerkjent kunstner, en av mange som kommer fra Mandal. Vi har en gylden anledning til å gi ham en passende anerkjennelse fra fødebyen i hans levetid, og den bør vi benytte oss av. Mandal Byselskap mener plassen foran Buen kulturhus utmerker seg som kandidat. Den er sentral, har utsikt over byen og er inngangen til nettopp kulturhus og bibliotek, hvor jo også Askildsen allerede er hedret med byste og fotografi, skriver Finn Morten Bessesen i et brev til Mandal kommune.

— Vi håper bystyret slutter seg til dette og legger opp til en verdig åpning og markering av plassen. Det kan muligens diskuteres om det skal hete"Kjell Askildsens plass" eller "Kjell Askildsens brygge" siden stedet er så nær knyttet til elven. Begge formuleringer vil uansett være en berettiget hyllest til en av Mandals store kulturpersonligheter, avslutter Bessesen på vegne av Mandal Byselskap.