Anbefaler lagring av jodtabletter i tilfelle atomulykke

foto