Vedtatt: Kommunalsjef for Helse og omsorg, Heidi Henanger Haven, forklarer at det er vedtatt at prisen for dagsentertilbudet skal være 120 kroner. Vedtatt: Kommunalsjef for Helse og omsorg, Heidi Henanger Haven, forklarer at det er vedtatt at prisen for dagsentertilbudet skal være 120 kroner. Foto: Marianne Furuberg

Vil ikke gjøre unntak for Magnhild (81)