Refser administrasjonens utsettelsesønske: – Stiller spørsmål ved arbeidet som er gjort

foto