Kuttene i friskolestøtten på en halv milliard skal vurderes på nytt, og skolene skal være med på diskusjonene. Nyheten tas godt imot.

Friskolene hadde på forhånd varslet en nasjonal demonstrasjon onsdag mot regjeringens forslag om å spare penger. I Stavanger samlet flere hundre elever og lærere seg i Byparken onsdag formiddag, blant annet fra Stavanger Kristne Grunnskole, skriver Stavanger Aftenblad. Det var også demonstrasjoner i Bergen, Oslo og andre byer.

– Jeg er veldig spent på detaljene, men positiv til at de innser at dette slo veldig feil ut, sier rektor ved den kristne skolen, Marie Ljones Brekke, som også er KrF-politiker og aksjonsleder for demonstrasjonen i Stavanger.

Rektor ved den private Bodø-skolen St. Eystein er svært glad for at regjeringen snur.

– Det er veldig positivt at vi nå får en grundig gjennomgang, slik at vi får en rettferdig og god ordning, sier rektor Elisabeth Thielemann til Avisa Nordland.

Omkring 4,6 prosent av norske elever går på en privat skole, ifølge Utdanningsdirektoratet. De fleste er Montessori- eller Steinerskoler eller religiøse skoler.

Dobbelt tilskudd fjernes

Tidligere i høst varslet regjeringen kutt på over en halv milliard kroner over fem år til friskolene her i landet. Nå skal en arbeidsgruppe se på kuttene, skriver VG.

– Kuttet fra høsten 2024 vil bli vurdert på nytt i revidert nasjonalbudsjett til våren, i lys av resultatene fra arbeidsgruppen. Arbeidet vil føre til justeringer av tilskuddet til privatskoler, slik at den samlede nedgangen i tilskudd blir mindre enn det opprinnelige anslaget på 515 millioner kroner, opplyser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til avisa.

Fortsatt skal det doble tilskuddet fjernes for friskoler med kombinerte barne- og ungdomstrinn. Men regjeringen vil øke tilskuddet på andre områder for de aktuelle skolene, forklarer skolestatsråden.

– Mange foreldre og elever er bekymret for skolen sin, det skal de ikke trenge å være, understreker Nordtun.

Ser om privatskolene er dyrere

Arbeidsgruppa skal vurdere behovet for endring i hvordan utgifter til skolebygg håndteres i tilskuddsmodellen. Den skal også se på om det er spesielle forhold ved de ulike skolene som koster mer enn i offentlig skole, for eksempel klassestørrelse eller kompetansekrav for lærere.

– Vi skal ha et rettferdig finansieringssystem for privatskoler. Det er riktig å endre slik at kombinerte skoler ikke får dobbelt smådriftstilskudd. Det kan være andre deler av tilskuddet til skolene som er for lavt, slik skolenes organisasjoner gir uttrykk for, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

– Sammen med representanter for skolenes organisasjoner skal vi derfor vurdere om det er grunn til å gjøre andre endringer i tilskuddet til privatskoler, sier Nordtun.

Høringen av lovendringene går som planlagt, og Kunnskapsdepartementet skriver at regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget våren 2024 med iverksetting høsten 2024.