Kan gå tiår før Klevenplanen blir gjennomført

foto