Det ble registrert 83 nye asylsøkere fra Ukraina tirsdag. Til sammen har UDI mottatt 757 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.

Søndag og mandag ble det registrert henholdsvis 46 og 115 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Siden begynnelsen av 2022 har 51.321 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 23.069 kvinner, 12.463 menn og 15.789 barn.