Får stadig flere medlemmer, men ser seg nødt til å legge ned styret lokalt