Forlot arbeidet: Entreprenørene som renoverer Mandal kirke skal ha forlatt arbeidet over lengre periode på grunn av uenighet om fakturaer med Mandal kommune. Onsdag er de tilbake på jobb.

MANDAL: Grunnet manglende utbetalinger har arbeiderne ved to anledninger gått fra arbeidet. Etter det Lindesnes kjenner til, skal det nå ikke ha vært arbeidere i kirka på over to uker. Tidligere i høst var arbeiderne borte enda lenger. Det skal være 2-5 arbeidere som fra tid til annen har holdt på med renoveringen.

LES OGSÅ: Ikke noe å hente å Opplysningsfondet

Årsaken til konflikten skal være uenighet mellom kommunen som oppdragsgiver og entreprenøren om innholdet i kontrakten.

Entreprenøren selv ønsker ikke å kommentere saken. De vil nå jobbe videre med renoveringen sammen med Mandal kommune og legger dette bak seg.

Uenighet om fakturaer

Kirkeverge Øystein Ramstad bekrefter at Mandal kommune har holdt igjen penger.

– Vi har holdt igjen noen utbetalinger en stund, fordi vi mener det har vært noe feil på fakturaer, og uenighet om hvordan de har regnet på mengde. Men dette er noe vi finner ut av, sier han.

LES OGSÅ: Reagerer på måten å finansiere arbeidet

Ramstad ønsker ikke å kommentere mer omkring årsaken til dette, men opplyser at de nå har betalt alt som har forfalt, og at arbeiderne vil være på plass igjen for å fortsette jobben med å restaurere kirken på onsdag.

– Vi har betalt alt som har forfalt, uten at vi er enige i sluttoppgjøret, og alt som ligger i fakturaene. Nå fortsetter arbeidet i morgen. Det er ikke noe mer dramatikk enn det, fortsetter han.

Dyrere og mer omfattende

Etter det Lindesnes kjenner til, skal jobben med å renovere kirken ha blitt mer omfattende og dyrere enn først antatt i anbudet. Det skal underveis ha blitt mye merarbeid på entreprenørene, noe Mandal kommune mener de ikke skal betale for. Det skal også ha vært advokat inne i bildet, og partene er fremdeles ikke enige om sluttsummen på regningen.

LES OGSÅ: Ingen grunn til panikk.

Arbeiderne skal ha fryktet at nedleggelsen av arbeidet kunne true julefeiringen i Mandal kirke. Planen er at renoveringsarbeidet skal være ferdig til jul, slik at jula kan ringes inn uten byggearbeid i lokalet.

LES OGSÅ: Overgitt og sint