LINDESNES Lindesnes kommune har sagt ja til å ta imot et økt antall flyktninger i år, og de kommende årene. Derfor må kommunen også ha flere leiligheter til flyktningene. Dette medfører mer behov for flere timer med løpende vedlikehold av bygningsmassen. Siden vaktmestertjenesten tidligere er blitt redusert, mener teknisk etat det nå er behov for et ny vaktmesterstilling i minimum50 prosent knyttet opp mot flyktningtjenesten. Teknisk etat mener det er nødvendig for en forsvarlig drift videre. Lindesnes kommune eier og vedlikeholder fra før en betydelig bygningsmasse.