Rådet på Orknøyene ser på mulighetene for å endre status fra britisk til å bli norsk, men med selvstyre.

Tirsdag neste uke skal det lokale regionsrådet for den skotske øygruppen utrede et forslag om alternative styringsformer, melder BBC.

Det skjer etter årevis med misnøye knyttet til bevilgninger fra britiske myndigheter til øysamfunnet. I lang tid har også beboere på øygruppen ymtet ønsker om gå tilbake til røttene, altså til Norge.

– På gatene her kommer folk opp til meg og spør meg om når vi skal tilbake til Norge, sier rådsleder James Stockan.

Han har blant annet sagt at Orknøyene kan bli som Færøyene, en dansk øygruppe med selvstyre.

Øygruppen var styrt av Norge og Danmark fram til den ble en del av Skottland i 1472. Stockan påpeker at Orknøyene var nordisk mye lenger enn den har vært britisk.