Tall fra Samordna opptak viser at bare 24 personer starter på MF vitenskapelig høyskoles seksårige profesjonsstudium i teologi, mens 47 begynner på den toårige erfaringsbaserte masteren i teologi.

Tallene bekymrer kommende sogneprest Robert Høstland, skriver Vårt Land.

– På kort sikt kan den erfaringsbaserte masteren i teologi demme opp for akutt prestemangel. Men på lang sikt er jeg mer skeptisk, sier 51-åringen, som i august starter som sogneprest i Lurøy menighet i Nordland.

– Det å være prest i 2023 er mer krevende enn for bare noen tiår siden. Da er det et paradoks at vi begynner å utdanne prester på to år istedenfor seks. Det burde i grunn vært motsatt, sier Høstland.

Til avisen sier han at det å kunne vie all sin tid til studier over lang tid, gjør noe med deg som menneske.

– Vi trenger å gå i dybden, ikke bare skrape i overflaten.

Han anerkjenner at de som begynner på erfaringsbasert masterprogram kan ha verdifull erfaring fra tidligere studier og arbeid, men tror likevel de går glipp av mye.

(NTB)