Kraftfusjonen: – Jeg har fått en del reaksjoner i etterkant

foto