Den automatiserte distribueringen av epikriser fra legevakt til fastleger har vært svært ustabil siden slutten av fjoråret. Den automatiserte distribueringen av epikriser fra legevakt til fastleger har vært svært ustabil siden slutten av fjoråret. Foto: Arkivfoto: Marianne Furuberg

Ressurskrevende datasvikt hos legevakten