Fylkesmannen konkluderer med flere lovbrudd: Nok en familie politianmelder kommunen i skolesak

foto