Mener området er trafikkfarlig: Vil fjerne parkeringsplassen ved Piren

foto