På Vigeland har Audnaelva gått over sine bredder søndag. På Vigeland har Audnaelva gått over sine bredder søndag. Foto: Kristian van Pelt

Har sendt ut farevarsel for høy vannstand