Har sendt ut farevarsel for høy vannstand

På Vigeland har Audnaelva gått over sine bredder søndag. Foto: Kristian van Pelt