Sokneprest Eva Marie Jansvik mener folk må oppmuntres til å snakke om sorg og savn. Sokneprest Eva Marie Jansvik mener folk må oppmuntres til å snakke om sorg og savn. Foto: Kristian van Pelt

Sammen om sorgen på allehelgensdag