Planpolitikerne i Lindesnes var splittet i synet på om de skulle rettet seg etter Fylkesmannens klage, etter at utvalget i sommer ga dispensasjon for videre drift av Oasen skole. Planpolitikerne i Lindesnes var splittet i synet på om de skulle rettet seg etter Fylkesmannens klage, etter at utvalget i sommer ga dispensasjon for videre drift av Oasen skole. Foto: Geir Nerhus

Oasen får drive videre