Stor debatt om garasjeanlegg i hytteområde- avgjort med en stemme

foto